سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور، در راستاى رفاه بيشتر بانوان، فعاليتهاى گسترده اى را اجرا مى کند. جلسه امور بانوان و خانواده اين سازمان هر ماه با حضور نمايندگان بانوان در بخشهاى مختلف برگزار مى گردد. نمايندگان بخشهاى مختلف و شرح وظايف آنها در زير آورده شده است:

o        صندوق قرض الحسنه بانوان: خانم طالبی

o        کمیته حقوقی: خانم سهرابی و خانم صالحی

o        کمیته رفاهی: خانم احسانی

o        کمیته فرهنگی: خانم فرانک بیات و خانم باقری

o        کمیته ورزش: خانم رضازاده

o        کمیته خیریه: خانم اعظم بیات، خانم میرکاظمیان و خانم غلامی

در زير فعاليتهاى انجام شده در ستاد امور بانوان و خانواده اين سازمان به طور خلاصه آورده شده است:

 • پرداخت وام قرض الحسنه از محل صندوق قرض الحسنه بانوان
 • عضوگیری جدید صندوق وام قرض الحسنه بانوان
 • مشارکت گسترده در اولین نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
 • فعاليت گسترده کميته ورزش بانوان و برگزارى کلاسهاى ورزشی
 • حضور مستمر در جلسات امور بانوان و خانواده
 • اجرايى نمودن صورتجلسات امور بانوان و خانواده
 • گفتگو با کارمندان خانم جهت رفع مشکلات
 • برگزارى بازديدهاى يک روزه ژئوتوريسم براى بانوان
 • نظارت بر فعاليت هاى مهدکودک و رسيدگى به امور مربوطه
 • گردآورى آمار و اطلاعات دقيق بانوان سازمان
 • انتخاب و معرفى زنان برگزيده سازمان
 • جلسه با مديران سازمان و مصوب کردن اهداى هديه نقدى به مناسبت روز زن به بانوان
 • اهداى هديه نقدى به بانوان سازمان و همسر ديگر کارمندان
 • برگزارى برنامه بازديد از مرکز مشهد و ارتباط با نماينده بانوان اين مرکز
 • ارتباط مستمر با نماينده بانوان مراکز و رفع مشکلات آنان

 

گزارش فعالیتهای امور بانوان و خانواده در سال 1393